Diabeł


Ogólne znaczenie karty Diabła

W znaczeniu ogólnym karta Diabła symbolizuje zło, oznacza niszczenie, przemoc, krzywdę.

Diabeł mówi o wszystkich uzależnieniach i niezdrowych przyzwyczajeniach, które ograniczają swobodę człowieka do decydowania o sobie.

To karta uroku, która wyzwala silną energię.

Jest to karta sił wyższych, które zniewalają człowieka.

Mimo świadomości zła człowiek tkwi w niewoli samego siebie, czasem nieświadomie, a czasem z pobudek materialnych, cielesnych.

Diabeł Karta Tarota - Diabeł, Arkana Wielkie

W zależności, w jakiej pozycji pojawi się karta, ma różne znaczenia:

Diabeł w pozycji prostej

 • zło
 • uzależnienie
 • dążenie do spełnienia cielesnego
 • chęć posiadania władzy
 • złe zamiary
 • kłamstwo i obłuda
 • przywiązanie do wartości materialnych

Diabeł w pozycji odwróconej

 • nadużywanie władzy
 • bycie zniewolonym
 • pogarda
 • kupowanie innych i knucie
 • podejrzane praktyki seksualne

Diabeł - znaczenie w miłości

W sferze uczuć, karta Diabła mówi o nadmiernej uległości, zachłanności, seksualnym zniewoleniu. To ślepa miłość, która niszczy.

To związek, w którym partnerzy mają na siebie zły wpływ.

Diabeł informuje o związkach toksycznych, ale pełnych namiętności i silnych uczuć.

Diabeł - znaczenie w zdrowiu

W przypadku pytań o zdrowie, karta Diabła informuje o wszelkich uzależnieniach, wątpliwych metodach leczenia, negatywnym myśleniu i głębokim stresie.

Może oznaczać skłonności do autoagresji.

Karta może wskazywać na choroby przenoszone drogą pokarmową lub przez krew, stany zapalne, problemy z zębami, dolegliwości ze strony narządów płciowych.

Diabeł - znaczenie w finansach

W sferze zawodowej karta Diabła mówi o przypływie dużej gotówki, sukcesie finansowym osiągniętym kosztem innych.

To również zależność od pieniędzy bądź niemożność poradzenia sobie z zadłużeniem.

Ostrzega przed nieuczciwymi partnerami, podejrzanymi inwestycjami.

Karta radzi, by uważać co się mówi i robi w sferze zawodowej.

Diabeł jako karta dnia

format_quote To będzie trudny dzień. Mogą pojawić się takie uczucia jak zazdrość, chciwość, gniew i agresja. Możliwe, że będzie potrzeba konfrontacji z kimś lub czymś. format_quote

format_quote Uważaj na pokusy i namowy nieprzychylnych Ci osób. format_quote