Umiarkowanie


Ogólne znaczenie karty Umiarkowania

W znaczeniu ogólnym karta Umiarkowania symbolizuje powściągliwość, przywiązanie, rozwagę i skromność.

To karta mówiąca o potrzebie łączenia skrajności, znalezienia złotego środka.

Informuje o opóźnieniach w realizacji pragnień, konieczności zwolnienia, wycofania się z pewnych sytuacji.

W negatywnym aspekcie karta informuje o wewnętrznych konfliktach, braku rozwagi, niemożności dojścia do porozumienia.

Umiarkowanie Karta Tarota - Umiarkowanie, Arkana Wielkie

W zależności, w jakiej pozycji pojawi się karta, ma różne znaczenia:

Umiarkowanie w pozycji prostej

  • zaufanie
  • cierpliwość
  • łączenie przeciwieństw
  • harmonia i opanowanie
  • spokój wewnętrzny

Umiarkowanie w pozycji odwróconej

  • powierzchowność
  • nieumiejętność podjęcia decyzji
  • brak cierpliwości
  • konflikt wewnętrzny
  • brak równowagi i spokoju

Umiarkowanie - znaczenie w miłości

W sferze uczuć, karta Umiarkowania mówi o konieczności wysłuchania drugiej osoby, wzięcia pod uwagę potrzeb obojga partnerów.

To symbol stabilizacji, związku z trwałymi relacjami i wzajemnym zrozumieniem.

Może czasem oznaczać brak namiętności.

Karta Umiarkowania zaznacza, że partnerzy powinni wspierać się we wzajemnym rozwoju a nie go ograniczać.

Umiarkowanie - znaczenie w zdrowiu

W przypadku pytań o zdrowie, karta Umiarkowania informuje o powrocie do sił, odzyskaniu zdrowia, efektywnym leczeniu.

Może sygnalizować problemy z układem moczowym, nerkami oraz z błędnikiem.

Umiarkowanie to również rada, by więcej korzystać z wypoczynku na świeżym powietrzu, rozpocząć ćwiczenia fizyczne angażujące całe ciało.

Umiarkowanie - znaczenie w finansach

W sferze zawodowej karta Umiarkowania mówi o możliwości wprowadzenia zmian, które znacznie polepszą warunki pracy.

Zwiastuje pomyślność w finansach, stabilne pomnażanie majątku, umiejętność dobrego zarządzania i oszczędzania pieniędzy.

Umiarkowanie może wskazywać na dobrze prosperującą firmę, majątek ziemski, posiadłość.

Umiarkowanie jako karta dnia

format_quote To będzie dobry dzień. Wykażesz się kreatywnością i opanujesz z łatwością każdą sytuację. format_quote

format_quote To dobry dzień na rozpoczęcie nowej znajomości. format_quote